Индустриални машини и съоръжения

www.industrialmachinery.eu

Телефон:
 0879 352 117

Адрес:
гр. София,  ул. Одеса №36

Индустриални машини и съоръжения ЕООДКачество, иновации, професионализъм в едно!


Фирмена информация 

Индустриални машини и съоръжения проектира и произвежда

металообработващи машини и съоръжения,

машини и съоръжения за преработка на биомаса по поръчка на клиента,

производствени линии,

в това число:
СNС машини, Лентоотрезни машини,  Цепачни машини за дърво, Дробилки, Мелници, Сушилни комплекси, Хидравлични преси, Пелетиращи преси, Опаковъчни машини,  Машини за производство на арматурна мрежа, Линии за производство на пелети, Линии за производство на евро палети, Дробометни линии, Роботизирани линии със специално предназначение.

Разработва проекти за съоръжения по задание и параметри на клиента.

Помага за намиране на решения в нестандартни условия

    Company information

Industrial machinery and equipment designs and manufactures metal processing machines and equipment, machines for processing of wood and biomass according to client’s requirements, as well end to end production lines, which may include machines such as:
CNC machines, band saw machines, wood riving machines, mills for wood and biomass, dryers, hydraulic presses, pellet presses, packaging machines, machines for production of rebar sets, production lines for pellets and Euro pallets, Wood Riving machines, Mills, Grinders as well other special purpose automated/robotic production lines.

Всеки проект се разработва индивидуално от екип инженери проектанти и конструктори.