Индустриални машини и съоръжения

www.industrialmachinery.eu

Телефон:
 0879 352 117

Адрес:
гр. София,  ул. Одеса №36

Лентоотрезни машини

автоматични хоризонтални лентоотрезни машини,

полуавтоматични хоризонтални лентоотрезни машини

за право рязане и рязане под ъгъл, с паралелно водене на лъка.

лентоотрезна машина за автоматично рязане на пакет от тръби.