Индустриални машини и съоръжения

www.industrialmachinery.eu

Телефон:
 0879 352 117

Адрес:
гр. София,  ул. Одеса №36

снс машини за газово рязане

 1. габарити на машината:

        - дължина:  3 500 mm

        - ширина:    2 000 mm

 1. габарити на обработвания лист:

        - дължина:  3 000 mm

        - ширина:    1 500 mm   

 1. метод на рязане
 2. газово рязане с възможност на рязане на дебелини до 300 mm на черна стомана.
 3. необходими газове:
 4. кислород и пропан-бутан (при газовото рязане);                                       
 5. механика - тип мостов плотер
 6. интерполация: линейна и кръгова
 7. точност на механиката   -   0,1 mm/ m
 8. цифрово управляеми оси x и y
 1. управление на газов резак
 • управление - рс базирано mach 3
 • програми  -  постпроцесор за конвертиране на dwg  и dxf файлове в g  cod 
 • газов резак и електро-магнитни вентили.
 • инсталиране на системата
 • обучение на оператор на cnc машина.