Индустриални машини и съоръжения

www.industrialmachinery.eu

Телефон:
 0879 352 117

Адрес:
гр. София,  ул. Одеса №36

снс машини комбинирани - плазмено и газово рязане

 1. габарити на машината:

        - дължина:  6 500 mm

        - ширина:    2 000 mm

 1. габарити на обработвания лист:

        - дължина:  6 000 mm

        - ширина:    1 500 mm   

 1. метод на рязане  –   газово и плазмено рязане
 2. необходими газове:
 3. кислород и пропан-бутан (при газовото рязане);
 4. изсушен и обезмаслен въздух (при плазменото рязане)
 5. механика - тип мостов плотер
 6. интерполация: линейна и кръгова
 7. точност на механиката   -   0,1 mm/ m
 8. цифрово управляеми оси x и y
 9. управление на газов резак

 1. управление - рс базирано mach 3
 2. програми  -  постпроцесор за конвертиране на dwg  и dxf файлове в g  cod 
 3. газов резак и електро-магнитни вентили.
 4. плазмен източник:
 5. инсталиране на системата
 6. обучение на оператор на cnc машина.